nuôi lô khung

Song Thủ Lô Nuôi Khung 3 Ngày

180.32K

Nuôi lô song thủ khung 3 ngày an toàn nhất

Nuôi lô song thủ khung 3 ngày là cách chơi lô cặp Miền Bắc dễ ăn nhất trong những cách chơi lô, tuy nhiên để ăn được lô song thủ đều mỗi tháng thì việc cần làm của chúng ta là ngồi lại và soi cầu cũng như tính toán làm sao mà cặp lô chúng ta chọn để chơi phải có một xác suất về cao nhất. Bây giờ các bạn không phải bận tâm về điều đó vì đã có NuoiLoKhung.Com tìm giúp các bạn rồi nhé.

Nuôi lô song thủ khung 3 ngày

Nuôi lô song thủ khung 3 ngày

Chúng tôi sẽ cập nhật cho các bạn một cặp lô để các bạn chơi trong 3 ngày nếu lô song thủ nuôi về  hoặc hết khung nuôi nhé. Các bạn cần vào tiền làm sao cho hợp lý theo từng ngày để nuôi nhé, các bạn có thể chơi theo tỉ lệ 1:3:8 hoặc có thể chơi theo tỉ lệ cao hay thấp hơn tùy vào vốn của các bạn.

Thống kê cặp lô nuôi khung 3 ngày miền bắc thắng lớn

+ Nuôi lô 19-91 từ ngày 12/06 – 14/06/2021 Chờ kết quả
+ Nuôi lô 17-71 từ ngày 10/06 – 12/06/2021 Ăn lô 71 ngày 2
+ Nuôi lô 46-64 từ ngày 09/06 – 11/06/2021 Ăn lô 46 ngày 1
+ Nuôi lô 47-74 từ ngày 07/06 – 09/06/2021 Ăn lô 74 ngày 2
+ Nuôi lô 57-75 từ ngày 04/06 – 06/06/2021 Trượt
+ Nuôi lô 69-96 từ ngày 01/06 – 03/06/2021 Ăn lô 96 ngày 3
+ Nuôi lô 16-61 từ ngày 31/05 – 02/06/2021 Ăn lô 61 ngày 1
+ Nuôi lô 60-06 từ ngày 29/05 – 31/05/2021 Ăn lô 06 ngày 2
+ Nuôi lô 24-42 từ ngày 26/05 – 28/05/2021 Trượt
+ Nuôi lô 89-98 từ ngày 25/05 – 27/05/2021 Ăn lô 98 ngày 1
+ Nuôi lô 18-81 từ ngày 22/05 – 24/05/2021 Trượt
+ Nuôi lô 16-61 từ ngày 19/05 – 21/05/2021 Trượt
+ Nuôi lô 09-90 từ ngày 16/05 – 18/05/2021 Ăn lô 90×2-09×2 ngày 3
+ Nuôi lô 12-21 từ ngày 15/05 – 17/05/2021 Ăn lô 21 ngày 1
+ Nuôi lô 40-04 từ ngày 12/05 – 14/05/2021 Trượt
+ Nuôi lô 85-58 từ ngày 10/05 – 12/05/2021 Ăn lô 58 ngày 2
+ Nuôi lô 85-58 từ ngày 09/05 – 11/05/2021 Ăn lô 58 ngày 1
+ Nuôi lô 26-62 từ ngày 06/05 – 08/05/2021 Trượt
+ Nuôi lô 35-53 từ ngày 04/05 – 06/05/2021 Ăn lô 53 ngày 2
+ Nuôi lô 63-36 từ ngày 01/05 – 03/05/2021 Ăn lô 36 ngày 3
+ Nuôi lô 63-36 từ ngày 30/04 – 02/05/2021 Ăn lô 36×3 ngày 1
+ Nuôi lô 27-72 từ ngày 28/04 – 30/04/2021 Ăn lô 72 ngày 2
+ Nuôi lô 37-73 từ ngày 26/04 – 28/04/2021 Ăn lô 73 ngày 2
+ Nuôi lô 57-75 từ ngày 25/04 – 27/04/2021 Ăn lô 57 ngày 1
+ Nuôi lô 27-72 từ ngày 22/04 – 24/04/2021 Ăn lô 72 ngày 3
+ Nuôi lô 37-73 từ ngày 21/04 – 23/04/2021 Ăn lô 73 ngày 1
+ Nuôi lô 47-74 từ ngày 19/04 – 21/04/2021 Ăn lô 47 ngày 2
+ Nuôi lô 47-74 từ ngày 18/04 – 20/04/2021 Ăn lô 47 ngày 1
+ Nuôi lô 43-34 từ ngày 17/04 – 19/04/2021 Ăn lô 34 ngày 1
+ Nuôi lô 68-86 từ ngày 14/04 – 16/04/2021 Trượt
+ Nuôi lô 35-53 từ ngày 12/04 – 14/04/2021 Ăn lô 53 ngày 2
+ Nuôi lô 23-32 từ ngày 11/04 – 13/04/2021 Ăn lô 23 ngày 1
+ Nuôi lô 05-50 từ ngày 08/04 – 10/04/2021 Trượt
+ Nuôi lô 53-35 từ ngày 07/04 – 09/04/2021 Ăn lô 35 ngày 1
+ Nuôi lô 53-35 từ ngày 05/04 – 07/04/2021 Ăn lô 53 ngày 2
+ Nuôi lô 53-35 từ ngày 04/04 – 06/04/2021 Ăn lô 35 ngày 1
+ Nuôi lô 53-35 từ ngày 02/04 – 04/04/2021 Ăn lô 35 ngày 2
+ Nuôi lô 45-54 từ ngày 01/04 – 03/04/2021 Ăn lô 54 ngày 1
+ Nuôi lô 24-42 từ ngày 31/03 – 02/04/2021 Ăn lô 42 ngày 1
+ Nuôi lô 47-74 từ ngày 28/03 – 30/03/2021 Trượt
+ Nuôi lô 47-74 từ ngày 27/03 – 29/03/2021 Ăn lô 74 ngày 1
+ Nuôi lô 75-57 từ ngày 26/03 – 28/03/2021 Ăn lô 57-75 ngày 1
+ Nuôi lô 75-57 từ ngày 24/03 – 26/03/2021 Ăn lô 57 ngày 2
+ Nuôi lô 75-57 từ ngày 23/03 – 25/03/2021 Ăn lô 57 ngày 1
+ Nuôi lô 74-47 từ ngày 21/03 – 23/03/2021 Ăn lô 74 ngày 2
+ Nuôi lô 12-21 từ ngày 18/03 – 20/03/2021 Ăn lô 21 ngày 3
+ Nuôi lô 81-18 từ ngày 15/03 – 17/03/2021 Trượt
+ Nuôi lô 81-18 từ ngày 12/03 – 14/03/2021 Ăn lô 81×3 ngày 3
+ Nuôi lô 56-65 từ ngày 09/03 – 11/03/2021 Trượt
+ Nuôi lô 56-65 từ ngày 08/03 – 10/03/2021 Ăn lô 65 ngày 1
+ Nuôi lô 67-76 từ ngày 05/03 – 07/03/2021 Ăn lô 67×2 ngày 3
+ Nuôi lô 67-76 từ ngày 04/03 – 06/03/2021 Ăn lô 76 ngày 1
+ Nuôi lô 37-73 từ ngày 03/03 – 05/03/2021 Ăn lô 73 ngày 1
+ Nuôi lô 35-53 từ ngày 02/03 – 04/03/2021 Ăn lô 53×2 ngày 1
+ Nuôi lô 39-93 từ ngày 27/01 – 01/03/2021 Ăn lô 93 ngày 3
+ Nuôi lô 59-95 từ ngày 24/01 – 26/02/2021 Trượt
+ Nuôi lô 57-75 từ ngày 23/01 – 25/02/2021 Ăn lô 75 ngày 1
+ Nuôi lô 57-75 từ ngày 22/01 – 24/02/2021 Ăn lô 75 ngày 1
+ Nuôi lô 04-40 từ ngày 19/01 – 21/02/2021 Ăn lô 40×2 ngày 3
+ Nuôi lô 24-42 từ ngày 17/01 – 19/02/2021 Ăn lô 24 ngày 2
+ Nuôi lô 30-03 từ ngày 15/01 – 17/02/2021 Ăn lô 03 ngày 2
+ Nuôi lô 48-84 từ ngày 06/01 – 08/02/2021 Trượt
+ Nuôi lô 47-74 từ ngày 03/01 – 05/02/2021 Trượt
+ Nuôi lô 26-62 từ ngày 31/01 – 02/02/2021 Ăn lô 62 ngày 3
+ Nuôi lô 95-59 từ ngày 30/01 – 01/02/2021 Ăn lô 59-95 ngày 1
+ Nuôi lô 39-93 từ ngày 29/01 – 31/01/2021 Ăn lô 93 ngày 1
+ Nuôi lô 37-73 từ ngày 28/01 – 30/01/2021 Ăn lô 73 ngày 1
+ Nuôi lô 29-92 từ ngày 27/01 – 29/01/2021 Ăn lô 29-92 ngày 1
+ Nuôi lô 39-93 từ ngày 26/01 – 28/01/2021 Ăn lô 39 ngày 1
+ Nuôi lô 39-93 từ ngày 25/01 – 27/01/2021 Ăn lô 39 ngày 1
+ Nuôi lô 35-53 từ ngày 24/01 – 26/01/2021 Ăn lô 35-53×2 ngày 1
+ Nuôi lô 34-43 từ ngày 23/01 – 25/01/2021 Ăn lô 43 ngày 1
+ Nuôi lô 74-47 từ ngày 21/01 – 23/01/2021 Ăn lô 74 ngày 2
+ Nuôi lô 75-57 từ ngày 20/01 – 22/01/2021 Ăn lô 75 ngày 1
+ Nuôi lô 24-42 từ ngày 17/01 – 19/01/2021 Trượt
+ Nuôi lô 80-08 từ ngày 16/01 – 18/01/2021 Ăn lô 08×2 ngày 1
+ Nuôi lô 34-43 từ ngày 15/01 – 17/01/2021 Ăn lô 43 ngày 1
+ Nuôi lô 70-07 từ ngày 12/01 – 14/01/2021 Ăn lô 70 ngày 3
+ Nuôi lô 28-82 từ ngày 09/01 – 11/01/2021 Trượt
+ Nuôi lô 30-03 từ ngày 08/01 – 10/01/2021 Ăn lô 30-03 ngày 1
+ Nuôi lô 07-70 từ ngày 06/01 – 08/01/2021 Ăn lô 70 ngày 2
+ Nuôi lô 30-03 từ ngày 05/01 – 07/01/2021 Ăn lô 30 ngày 1
+ Nuôi lô 48-84 từ ngày 02/01 – 04/01/2021 Trượt
+ Nuôi lô 56-65 từ ngày 01/01 – 03/01/2021 Ăn lô 65 ngày 1
+ Nuôi lô 80-08 từ ngày 29/12 – 31/12/2020 Ăn lô 08×2 ngày 3
+ Nuôi lô 43-34 từ ngày 28/12 – 30/12/2020 Ăn lô 34 ngày 1
Nếu như các bạn thấy mục soi cầu 247 của chúng tôi chính xác và giúp ích được cho mọi người thì có thể chia sẻ lên các trang mạng xã hội hay bất kỳ hình thức nào để cho anh em bạn bè cùng xem để tham khảo nhé. Chúc các bạn may mắn !
Từ Khóa: , , , , , , ,
Cùng chuyên mục
Bạch Thủ Lô Nuôi Khung 2 Ngày Bạch Thủ Lô Nuôi Khung 2 Ngày
Song Thủ Lô Nuôi Khung 2 Ngày Song Thủ Lô Nuôi Khung 2 Ngày
Nuôi Lô Bạch Thủ Khung 3 Ngày Nuôi Lô Bạch Thủ Khung 3 Ngày
Nuôi Lô Kép Khung 3 Ngày Chính Xác Nuôi Lô Kép Khung 3 Ngày Chính Xác
Dàn Đề 20 Số Nuôi Khung 3 Ngày Dàn Đề 20 Số Nuôi Khung 3 Ngày
Nuôi Dàn Đề 36 Số Khung 3 Ngày Nuôi Dàn Đề 36 Số Khung 3 Ngày


© By 2021 Nuôi Lô Khung

Bản quyền thuộc về NuoiLoKhung.Com