nuôi lô

Soi Cầu Rồng Bạch Kim Chính Xác
Song thủ lô nuôi khung 2 ngày

157.29K

song thủ lô nuôi khung 2 ngày tại trang nuoilokhung.com là cách chơi hiệu quả mang lại cho anh em theo từng khung để có thể tính lãi lỗ và vốn hàng tháng phải bỏ ra cho cặp lô nuôi trong 2 ngày thì anh em nên sao chép lại và ghi chú đầy đủ để tiện việc theo dõi, chúng tôi hi vọng với cặp lô nuôi khung 2 ngày có thể giúp cho các chiến hữu nhanh lấy lại tinh thần và vào bờ nhanh nhất. Để nuôi lô hiệu quả nhất anh em nên quản lí thật tốt vốn đầu tư nhé.

Song thủ lô nuôi khung 2 ngày

Soi cầu song thủ lô nuôi khung 2 ngày chính xác

Cách vào tiền song thủ lô nuôi khung 2 ngày được admin hướng dẫn chia theo tỷ lệ 1 – 3 ví dụ: ngày đầu 100 điểm cho 1 cặp ngày cuối tăng lên 300 điểm cho một cặp để có lãi , còn anh em nào có vốn lớn hơn thì có thể chia theo tỷ lệ 300 điểm ngày đầu và ngày tiếp theo 600 điểm như các chuyên gia của chúng tôi đang sử dụng cách chơi và cách vào điểm như thế này lãi tuyệt đối.

 

+ Nuôi cặp lô 79 – 97 từ ngày 19/08/2018 đến 20/08/2018:


+ Nuôi cặp lô 24 – 42 từ ngày 17/08/2018 đến 18/08/2018: ⇒ trượt


+ Nuôi cặp lô 64 – 46 từ ngày 14/08/2018 đến 15/08/2018: ⇒ ăn lô 46 ngày 2


+ Nuôi cặp lô 71 – 17 từ ngày 12/08/2018 đến 13/08/2018: ⇒ trượt


+ Nuôi cặp lô 78 – 87 từ ngày 10/08/2018 đến 11/08/2018: ⇒ trượt


+ Nuôi cặp lô 43 – 34 từ ngày 08/08/2018 đến 09/08/2018: ⇒ trượt


+ Nuôi cặp lô 46 – 64 từ ngày 06/08/2018 đến 07/08/2018: ⇒ ăn lô 46 ngày 2


+ Nuôi cặp lô 48 – 84 từ ngày 04/08/2018 đến 05/08/2018: ⇒ ăn lô 48 ngày 2


+ Nuôi cặp lô 18 – 81 từ ngày 02/08/2018 đến 03/08/2018: ⇒ trượt


+ Nuôi cặp lô 28 – 82 từ ngày 31/07/2018 đến 01/08/2018: ⇒ ăn lô 28 ngày 2


+ Nuôi cặp lô 25 – 52 từ ngày 29/07/2018 đến 30/07/2018: ⇒ trượt


+ Nuôi cặp lô 95 – 59 từ ngày 27/07/2018 đến 28/07/2018: ⇒ ăn lô 59 ngày 2


+ Nuôi cặp lô 01 – 10 từ ngày 25/07/2018 đến 26/07/2018: ⇒ trượt


+ Nuôi cặp lô 51 – 15 từ ngày 24/07/2018 đến 25/07/2018: ⇒ trượt


+ Nuôi cặp lô 59 – 95 từ ngày 23/07/2018 đến 24/07/2018: ⇒ ăn lô 95 ngày 1


+ Nuôi cặp lô 59 – 95 từ ngày 22/07/2018 đến 23/07/2018: ⇒ ăn lô 95 ngày 1


+ Nuôi cặp lô 57 – 75 từ ngày 21/07/2018 đến 22/07/2018: ⇒ ăn lô 57 ngày 1


+ Nuôi cặp lô 47 – 74 từ ngày 20/07/2018 đến 21/07/2018: ⇒ ăn lô 47 ngày 1


+ Nuôi cặp lô 46 – 64 từ ngày 18/07/2018 đến 19/07/2018: ⇒ ăn lô 64 ngày 2


+ Nuôi cặp lô 15 – 51 từ ngày 16/07/2018 đến 17/07/2018: ⇒ trượt


+ Nuôi cặp lô 63 – 36 từ ngày 15/07/2018 đến 16/07/2018: ⇒ ăn lô 36 ngày 1


+ Nuôi cặp lô 13 – 31 từ ngày 14/07/2018 đến 15/07/2018: ⇒ ăn lô 31×2 ngày 1


+ Nuôi cặp lô 52 – 25 từ ngày 12/07/2018 đến 13/07/2018: ⇒ trượt


+ Nuôi cặp lô 62 – 26 từ ngày 10/07/2018 đến 11/07/2018: ⇒ ăn lô 26 ngày 2


+ Nuôi cặp lô 67 – 76 từ ngày 09/07/2018 đến 10/07/2018: ⇒ ăn lô 67 ngày 1


+ Nuôi cặp lô 68 – 86 từ ngày 07/07/2018 đến 08/07/2018: ⇒ trượt


+ Nuôi cặp lô 68 – 86 từ ngày 06/07/2018 đến 07/07/2018: ⇒ ăn lô 86 ngày 1


+ Nuôi cặp lô 18 – 81 từ ngày 05/07/2018 đến 06/07/2018: ⇒ ăn lô 18 ngày 1


+ Nuôi cặp lô 28 – 82 từ ngày 03/07/2018 đến 04/07/2018: ⇒ ăn lô 82×2 ngày 2


+ Nuôi cặp lô 68 – 86 từ ngày 02/07/2018 đến 03/07/2018: ⇒ ăn lô 68 ngày 2


+ Nuôi cặp lô 68 – 86 từ ngày 30/06/2018 đến 01/07/2018: ⇒ ăn lô 86 ngày 2


+ Nuôi cặp lô 48 – 84 từ ngày 28/06/2018 đến 29/06/2018: ⇒ trượt


+ Nuôi cặp lô 48 – 84 từ ngày 27/06/2018 đến 28/06/2018:ăn lô 84 ngày 1


+ Nuôi cặp lô 48 – 84 từ ngày 25/06/2018 đến 26/06/2018: ⇒ ăn lô 48 ngày 2


+ Nuôi cặp lô 54 – 45 từ ngày 23/06/2018 đến 24/06/2018: ⇒ trượt


+ Nuôi cặp lô 17 – 71 từ ngày 22/06/2018 đến 23/06/2018: ⇒ ăn lô 17 ngày 1


+ Nuôi cặp lô 68 – 86 từ ngày 21/06/2018 đến 22/06/2018: ⇒ ăn lô 68 86×2 ngày 1


+ Nuôi cặp lô 68 – 86 từ ngày 20/06/2018 đến 21/06/2018: ⇒ ăn lô 68×2 ngày 1


+ Nuôi cặp lô 68 – 86 từ ngày 19/06/2018 đến 20/06/2018: ⇒ ăn lô 68 ngày 1


+ Nuôi cặp lô 07 – 70 từ ngày 17/06/2018 đến 18/06/2018:ăn lô 70 ngày 2


+ Nuôi cặp lô 05 – 50 từ ngày 16/06/2018 đến 17/06/2018: ⇒ ăn lô 05 ngày 1


+ Nuôi cặp lô 01 – 10 từ ngày 15/06/2018 đến 16/06/2018:ăn lô 10×2 ngày 1


+ Nuôi cặp lô 05 – 50 từ ngày 14/06/2018 đến 15/06/2018:ăn lô 50 ngày 1


+ Nuôi cặp lô 08 – 80 từ ngày 13/06/2018 đến 14/06/2018:ăn lô 08 ngày 1


+ Nuôi cặp lô 48 – 84 từ ngày 12/06/2018 đến 13/06/2018:ăn lô 84×2 ngày 1


+ Nuôi cặp lô 42 – 24 từ ngày 10/06/2018 đến 11/06/2018: ⇒ trượt


+ Nuôi cặp lô 47 – 74 từ ngày 08/06/2018 đến 09/06/2018: ⇒ trượt


+ Nuôi cặp lô 45 – 54 từ ngày 06/06/2018 đến 07/06/2018: ⇒ trượt


+ Nuôi cặp lô 46 – 64 từ ngày 05/06/2018 đến 06/06/2018: ⇒ ăn lô 46 64 ngày 1


+ Nuôi cặp lô 86 – 68 từ ngày 03/06/2018 đến 05/06/2018: ⇒ ăn lô 86 ngày 2


+ Nuôi cặp lô 36 – 63 từ ngày 01/06/2018 đến 02/06/2018: ⇒ ăn lô 36 ngày 1


+ Nuôi cặp lô 86 – 68 từ ngày 31/05/2018 đến 01/06/2018: ⇒ ăn lô 68 86 ngày 1


+ Nuôi cặp lô 82 – 28 từ ngày 30/05/2018 đến 31/05/2018: ⇒ ăn lô 28 ngày 1


+ Nuôi cặp lô 95 – 59 từ ngày 28/05/2018 đến 29/05/2018: ⇒ ăn lô 59 ngày 2


+ Nuôi cặp lô 54 – 45 từ ngày 27/05/2018 đến 28/05/2018:ăn lô 54 ngày 1


+ Nuôi cặp lô 74 – 47 từ ngày 25/05/2018 đến 26/05/2018:ăn lô 47×2 ngày 2


+ Nuôi cặp lô 76 – 67 từ ngày 24/05/2018 đến 25/05/2018:ăn lô 76×2 ngày 1


+ Nuôi cặp lô 76 – 67 từ ngày 23/05/2018 đến 24/05/2018:ăn lô 76 67 ngày 1


+ Nuôi cặp lô 72 – 27 từ ngày 22/05/2018 đến 23/05/2018:ăn lô 72×3 ngày 1


+ Nuôi cặp lô 59 – 95 từ ngày 21/05/2018 đến 22/05/2018:ăn lô 95 ngày 1


+ Nuôi cặp lô 29 – 92 từ ngày 14/05/2018 đến 15/05/2018:ăn lô 29 ngày 2


+ Nuôi cặp lô 25 – 52 từ ngày 12/05/2018 đến 13/05/2018:ăn lô 52 ngày 2

Nuôi lô song thủ khung 2 ngày của chúng tôi hoàn toàn miễn phí, anh em có thể tham khảo nếu thấy ăn đều hãy theo còn không thì cứ theo dõi hàng tuần xem cầu song thủ lô nuôi khung 2 ngày có hiệu quả hay không hãy theo nhé. Anh chị em hãy theo dõi hàng ngày để xem cầu lô nuôi của chúng tôi nhé.

Cùng chuyên mục

rồng bạch kim Nuôi Dàn Đề 36 Số Khung 3 Ngày
rồng bạch kim Dàn Đề 20 Quân Số Khung 3 Ngày
rồng bạch kim Song thủ lô nuôi khung 3 ngày
rồng bạch kim Bạch Thủ Lô Kép Khung 3 Ngày
rồng bạch kim Bạch Thủ Lô Khung 5 Ngày
rồng bạch kim Bạch Thủ Lô Nuôi Khung 3 Ngày
rồng bạch kim Bạch Thủ Lô Nuôi Khung 2 Ngày

© 2018 By Soi Cầu XSMB

Bản quyền thuộc về NuoiLoKhung.Com